Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Инж. Младен Захариев

Управител, Лайер ЕООД

Младен Захариев е строителен инженер с над 25 години търговски и управленски опит в български и мулти-национални компании. От 2014г. поема управлението на българския клон на немската компания Wilhelm Layher GmbH & Co KG - световен лидер в производството на системни скелета, трибуни и стълби. Компанията е с над 75 годишна история и е синоним на качество, иновативност и безопасност, предлагайки модулни и фасадни рамкови скелета за високото и инфраструктурно строителство, индустрията, а също така и за музикални и спортни мероприятия.