Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Арх. Цветомир Павлов

Управител, Cache Atelier

Aрх. Цветомир Павлов e съосновател на Cache atelier. Заедно с арх.Мила Иванова основават архитектурното студио през 2012г, а от 2015г се занимават с изграждане на устойчива и креативна работна среда. За последните 5 години студиото работи над 40 проекта за офис пространства за големи международни и български компании сред които Paysafe, Progress, StarsGroup, Financial Times, Novartis, Accedia,GVC, SiteGround, като успява да осигури по-добра работна среда за близо 6000 човека.