Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Арх. Радо Тодоров

Oсновател, RT Консулт

Арх. Радо Тодоров е завършил специалност Архитектура в УАСГ-София. През 2004 г. основава RT Консулт. Архитектурната компания се е наложила на пазара със своя опит в архитектурното проектиране, интериорен дизайн, устройствено планиране, консултантски услуги, мениджмънт и управление на проекти и строителство.