Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Христофор Христов

Управител, Solid Doors Center

Христофор Христов е възпитаник на Американския университет в България със специалност "Бизнес администрация" и е управител на Solid Doors Center.