Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Явор Кубатов

Представляващ търговските интереси на Schiedel GmbH & Co. KG, част от A Standart Industries Company

Професионален опит - от 2000-та година в бранша

Завършил Стопанска Академия ,,Димитър А. Ценов" гр. Свищов със специалности
- Бакалавър по стопанско управление
- Магистър по Международни икономически отношения и Митнически и финансов контрол