Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

проф. д-р арх. Валери Иванов

Управител, проектантско студио АТЕК Дизайн

Доц. д-р. арх. Валери Иванов е управител на Проектантско студио „АТЕК-ВД“ ЕООД, сформирано през 1991 г. Творческият колектив работи в областта на устройственото планиране, жилищните и обществени сгради, както и на производствените комплекси. Участвал е с успех в национални и международни градоустройствени и архитектурни конкурси