Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Лилия Андреева

Анди България

Лилия Андреева е магистър по маркетинг и мениджмънт от ESADE Business School и University of Bath. Работи по проекти в Испания, свързани с консултантска дейност в областта на бранд мениджмънта и дигиталния маркетинг, както и по провеждането на комплексни маркетингови анализи, включващи полеви и вторични маркетинг проучвания. Съдейства за по-успешна дигитална комуникация по привличането на кадри и PR в международната технологична компания Schlumberger.  Лилия се присъединява към Анди през 2022 година и съвместно с техническия и инженерен екип на фирмата развива продуктовото портфолио на Andi Solutions. Фокусира се върху спектъра от услуги свързани с дигиталната достъпност,  техническа автоматизация и процесна оптимизация. Нейната цел е всеки един проект, независимо дали става въпрос за жилищни, офис, търговски, промишлени обекти или градска инфраструктура, да отговори на специфичните изисквания на своя клиент.