Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Венцислав Николов

Tърговски мениджър ново оборудване и модернизация, Коне