Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Арх. Боян Панов

Старши архитект, ИПА 

Арх. Боян Панов завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София, специалност "Архитектура" през 2014 г. Присъединява се към ИПА през 2013 г. 
Водещ проектант е на едни от най-мащабните индустриални проекти на ИПА, а партфолиото му включва над 10 реализирани проекта за компании-лидери на българския пазар.