Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Арх. Антоний Данев

Старши архитект, ИПА

Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), специалност „Архитектура“ през 2018 г., като в края на същата година се присъединява към екипа на ИПА. 
Опитът му включва проекти от различни сектори, но най-вече специализира в жилищния сектор. Участва активно и отговаря за реализацията на мащабния инвестиционен проект River Park.