Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Арх. Полина Лалковска

Водещ проектант, техническо проектиране и авторски надзор, Архитектурно студио Амфион

Арх. Полина Лалковска - работи като водещ проектант, техническо проектиране и авторски надзор в архитектурно студио Амфион повече от 5 години