Участници

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Арх. Пламен Братков

Съосновател, Aedes Studio

Арх. Братков има магистърска степен по архитектура от УАСГ с награда за най-добра сграда към катедра Обществени сгради. Носител е на награда на IAA за дипломен проект. От 2004 г. до сега е част от архитектурно студио „Аедес”. Студиото създава емблематични сгради, сред които Жаклин, Q център, Ърбън Модел, Ред Епъл, частни и обществени интериори.
От 2004 г. е преподавател в УАСГ, катедра „Обществени сгради”.
Един от основателите на Група Град през 2012 г.