Регистрация

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Регистрацията ще бъде активна скоро ...

Златни спонсори:

Сребърен спонсор:

Със съдействието на:

Партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа: