Контакти

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Златни спонсори:

Сребърни спонсори:

Със съдействието на:

Refreshment Partner

Партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа: