Програма

BIF 2023 GREEN
11 October 2023 | Sofia, Bulgaria

Основни акценти от програмата:

Зелената трансформация и сградите: ефективност, устойчивост, стойност, стандарти

Office & Workspace: зелени, устойчиви и съвместими с бъдещето офис сгради.

Residential Trends: устойчивите практики при проектиране и реализиране на съвременни жилищни сгради - проекти и реализации.

Hotels & Hospitality: лукс, дизайн и функционалност в отговор на нуждите и изискванията на съвременния хотелски ползвател.

Retail Places & Spaces: концепции за търговските пространства за по-пълноценно преживяване за потребителя.

Industrial & Logistics Buildings: модерни технологии и иновативни решения за по-висока функционалност и ефективност.

Public Buildings: спорт, образование и култура –комплексни изисквания, функционалност и модерен подход.

Products, Innovations and Sustainable Βuilding Τechnologies 2023: Smart технологии, системни решения и иновации за по-стойностни и устойчиви сгради.

 

Златни спонсори:

Сребърен спонсор:

Със съдействието на:

Партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа: